Regulamin wypożyczalni

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń i zapytaj naszego eksperta!

ZADZWOŃ TEST +48 506 765 955 NAPISZ testinfo@e-medicom.com Index: 5186

Regulamin wypożyczalni

Kategorie: Wypożyczalnia sprzętu medycznego,

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Wypożyczalnia prowadzona przez Sklep Medyczny E-Medicom wypożycza
sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz pielęgnacyjny.

2. Sprzęt jest wypożyczany odpłatnie wg cen zawartych w cenniku , na okres określony w Karcie Wypożyczenia. Opłata za wypożyczenie jest dokonywana z góry za okres wypożyczenia określony w Karcie Wypożyczenia.

3. Biorący do używania otrzymuje wypożyczany sprzęt na podstawie podpisanej umowy wypożyczenia, wpłacenia kwoty kaucji określonej w cenniku wypożyczenia, zobowiązany jest także do wypełnienia Karty Wypożyczenia zgodnie z przedstawionym dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport).

4. Biorący do używania zobowiązany jest do używania wypożyczonego przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Nie jest możliwe podnajmowanie wypożyczonego sprzętu osobom trzecim.

6. Po zakończonym okresie wypożyczenia Biorący do używania zwraca sprzęt w stanie nie pogorszonym.

7. W przypadku nie zwrócenia sprzętu wypożyczonego odpłatnie w terminie uzgodnionym w Karcie Wypożyczenia stawka za wypożyczenie wzrasta o 100 % stawki cennikowej za każdy dzień opóźnienia. Kwoty, o których mowa wyżej potrącone zostaną z kwoty kaucji. Możliwe jest przedłużenie okresu wypożyczenia sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu z Wypożyczającym najpóźniej na dzień przed zakończeniem okresu wypożyczenia oraz dokonania odpowiedniego wpisu w Karcie Wypożyczenia i wpłaty należności za następny okres wypożyczenia.

8. W przypadku zniszczenia sprzętu w stopniu nie pozwalającym na dalsze użytkowanie , Biorący do używania pokrywa koszty remontu lub wpłaca jego równowartość po cenach brutto zakupu obowiązujących w dniu zwrotu sprzętu.

9. Zasady zwrotu kaucji za wypożyczany sprzęt:
wpłacona kwota kaucji ulega:
a) zwrotowi Wypożyczającemu w dniu oddania sprzętu w stanie nie pogorszonym,
b) zaliczeniu na poczet ewentualnych remontów i napraw wynikających z niewłaściwego i nie zgodnego z przeznaczeniem użytkowania po dokonaniu naprawy,
c) zaliczeniu na poczet należności za wypożyczenie w przypadku nie zwrócenia sprzętu w terminie ( pkt 8 Regulaminu Wypożyczalni),

10. Zasady płatności za wypożyczany sprzęt:
opłata ustalona w Karcie Wypożyczenia, Biorący do używania wpłaca w dniu jej podpisania,
w przypadku przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu należność za następny okres zostanie uregulowana najpóźniej na dzień przed upływem wcześniejszego okresu wypożyczenia zgodnie z zapisami w Karcie Wypożyczenia.

11.W sprawach nie uregulowanych przez n/n regulamin mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.